Medarbejder i FGP-TV

FREELANCE/VOLUNTEERS til at betjene TV-CAMERA

Vi producerer TV-OPTAGELSER (3 og 4-camera produktioner) ifb. med møder under overskriften “Full GOSPEL Healing og Praise Samvær”. Derudover producerer vi DVD’er til de Musikudgivelser, FGP-TV har eller er ved at producere…
Se endvidere flere detaljer under menupunktet “FGP-TV

Af ovennævnte grunde har FGP-TV stærkt brug for en erfaren “CAMERAMAND” M/K.>>>>>>>
Men endnu mere en REDIGERINGSTEKNIKER.<<<<<<<<<

Hvis din erfaring og/eller lyst til at være Producent og – implicit ønsker at være det med udgangspunkt i den Kristne Livsholdning, så er det også et interessant udgangspunkt for os mhp. på en nærmere kontakt herom.

Har du tid, lyst og mulighed for at hjælpe, er du meget velkommen til det.

Vi forudsætter altså, at du har et grundigt kendskab til arbejdet. FGP-TV vil evt. stille camera til rådighed for dig….

Kontakt FGP-TV og hør nærmere herom…

FREELANCE/VOLUNTEERS til at TEKSTE TV-programmer til ENGELSK

I erkendelse af, at så mange potentielle seere ikke taler eller forstår dansk, vil FGP-TV iværksætte tekstning af vore 30 minutters programmer, Bl.a. “Full GOSPEL Healing og Praise Samvær” og “Perler fra den Kristne SangSkat”.

Har du tid, lyst og mulighed for at hjælpe, er du meget velkommen til det.

Vi forudsætter naturligvis, at du har et grundigt kendskab til det engelske sprog, og at du via din PC vil kunne løse opgaven i dine egne omgivelser. FGP-TV vil evt. forsyne dig med det nødvendige program hertil.

Kontakt FGP-TV og hør nærmere herom…

FREELANCE/VOLUNTEERS til at REDIGERE

Da vi til stadighed producerer TV-OPTAGELSER (3 og 4-camera produktioner) bl.a. ifb. med “Full GOSPEL Healing og Praise Samvær” og “Perler fra den Kristne SangSkat” akkumulerer vi følgelig et stort efterfølgende redigeringsarbejde. Derudover producerer vi videoer til de Musikudgivelser, FGP-TV har eller er ved at producere… Disse skal ligeledes redigeres..

Af ovennævnte grunde har FGP-TV stærkt brug for en erfaren redigeringstekniker

Har du tid, lyst og mulighed for at hjælpe, er du meget velkommen til det.

Vi forudsætter altså, at du har et grundigt kendskab til processen, og at du via din PC vil kunne løse opgaven i dine egne omgivelser. FGP-TV vil evt. forsyne dig med det nødvendige program hertil. Vi redigerer i øjeblikket med Sony Vegas Pro 9.0

Kontakt FGP-TV og hør nærmere herom…